Zarządzanie tkankami

Zarządzanie tkankami

Profesjonalne warsztaty z zarządzania tkankami miękkimi odbędą się od 8 do 9 lutego. Podczas pierwszego dnia warsztatów będzie przedstawiona część teoretyczna oraz demonstracja na pacjencie. W drugim dniu odbędą się warsztaty praktyczne, do których wykorzystane zostaną głowy zwierzęce. Kurs jest bardzo pomocny i dlatego go polecam.


2 thoughts on “Zarządzanie tkankami

Comments are closed.

Comments are closed.